Praktijk voor massagetherapie,

ontspanningstherapie en counseling

Huisregels

 

Regels in de praktijk

 

  • Als er minimaal 24 uur van te voren afgezegd wordt, hoeft er NIET betaald te worden. Bij korter dan 24 uur of niet afzeggen moet er wel betaald worden. Dit geldt ook bij ziekte.

  • Mobiele telefoons gaan in principe uit tijdens de behandeling. Slechts in overleg kan daarvan afgeweken worden.

  • Massagepraktijk In Touch is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies, of diefstal van persoonlijke eigendommen.

 

Ten aanzien van de behandeling

  • Voor aanvang van een eerste behandeling worden er een aantal vragen gesteld m.b.t. uw sportieve, medische en persoonlijk relevante verleden.

  • Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming verstrekt aan derden.

  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de therapeute de behandeling aanpassen of zo nodig staken en u doorverwijzen naar een arts. In het laatste geval zijn vervolgbehandelingen mogelijk zodra uw behandelend arts hierin toestemt.

  • Bent u reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist kunnen wij u vragen met hem/haar te overleggen of een massage gedurende de behandelperiode toegepast kan worden of aangepast moet worden.

  • Eventueel medicijngebruik dient u aan ons mee te delen.

  • Géén erotische massage.

  • In het verkeer met mijn cliënten gelden de bepalingen van de beroepscode en de klacht- en tuchtrecht van de RBNG / NFG

A Hobbemastraat 179, 3443 CK Woerden T (0348) 795180 M 06 27496771 E info@in-touchpraktijk.nl I www.in-touchpraktijk.nl IBAN NL77INGB0007419619

KVK 30261189 BTW 084185983 B 01 NFG 5701096496 NGS 436108 AGB-code Zorgverlener 90-038728 AGB-code Praktijk 90-(0)17238 RBNG 809285R